ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ม.6 สายฆอยาลี (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
22 ต.ค. 2557
242 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
21 ต.ค. 2557
243 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ก.ย. 2557
244 ประกาศ รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้งถนน คสล. บริเวณ ม.6 สายฆอยาลี ดาวน์โหลดเอกสาร
209
15 ก.ย. 2557
245 ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ม.3 สายบาโระยามู (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ก.ย. 2557
246 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. บริเวณ ม.6 สายฆอยาลี โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
05 ก.ย. 2557
247 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
29 ส.ค. 2557
248 ประกาศรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ม.3 สายบาโระยามู ดาวน์โหลดเอกสาร
207
14 ส.ค. 2557
249 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
13 ส.ค. 2557
250 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ม.3 สายบาโระยามู ดาวน์โหลดเอกสาร
202
06 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31