ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
31 ก.ค. 2557
252 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ งวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
25 ก.ค. 2557
253 ประกาศรายงานผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
30 มิ.ย. 2557
254 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
30 มิ.ย. 2557
255 ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
23 มิ.ย. 2557
256 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
18 มิ.ย. 2557
257 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
16 มิ.ย. 2557
258 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
30 พ.ค. 2557
259 ประกาศ รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมทางเชื่อม ดาวน์โหลดเอกสาร
206
23 พ.ค. 2557
260 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมทางเชื่อม โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
21 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31