ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ รายงานผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ดาวน์โหลดเอกสาร
212
20 พ.ค. 2557
262 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 พ.ค. 2557
263 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
16 พ.ค. 2557
264 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
15 พ.ค. 2557
265 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
08 พ.ค. 2557
266 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 เม.ย. 2557
267 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 เม.ย. 2557
268 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
177
08 เม.ย. 2557
269 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
31 มี.ค. 2557
270 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
28 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31