ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
31 ม.ค. 2557
272 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
27 ธ.ค. 2556
273 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
29 พ.ย. 2556
274 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
31 ต.ค. 2556
275 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
07 ต.ค. 2556
276 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
07 ต.ค. 2556
277 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต อบต.บาลอ งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
310
26 ก.ย. 2555
278 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๗ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
25 ก.ย. 2555
279 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องผลการเปิดซองโครงการก่อสร้างถนนคสล. อบต.บาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
24 ก.ย. 2555
280 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
19 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31