ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.อบต.บาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
18 ก.ย. 2555
282 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
361
15 ส.ค. 2555
283 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (งวดที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
31 ก.ค. 2555
284 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องรายงานผลการเปิดซองเสนอราคา โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วคอนกรีต อบต.บาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
19 ก.ค. 2555
285 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องรายงานผลการเปิดซองเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
17 ก.ค. 2555
286 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องรายงานผลการเปิดซองเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
365
12 ก.ค. 2555
287 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วคอนกรีต อบต.บาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 ก.ค. 2555
288 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
05 ก.ค. 2555
289 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 ก.ค. 2555
290 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
428
19 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31