ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
30 เม.ย. 2563
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายบาลอ หมู่ที่ 1 ต.บาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
20 เม.ย. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 เม.ย. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้างอัฒจันทร์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 เม.ย. 2563
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
31 มี.ค. 2563
26 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
10 มี.ค. 2563
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
01 มี.ค. 2563
28 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
14 ก.พ. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
17 ม.ค. 2563
30 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คสล. ม.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
17 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31