ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต. (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
390
07 มิ.ย. 2555
292 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องรายงานผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
31 พ.ค. 2555
293 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องผลการเปิดซองโครงการปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.บาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
23 พ.ค. 2555
294 ประกาศอบต.บาลอ เรื่องโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
23 พ.ค. 2555
295 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องโครงการปรับปรุงพื้นที่/ภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.บาลอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
16 พ.ค. 2555
296 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
411
01 พ.ค. 2555
297 ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP (งวดที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
354
26 ธ.ค. 2554
298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
582
09 พ.ย. 2554
299 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ดาวน์โหลดเอกสาร
475
26 ต.ค. 2554
300 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด POST TOP ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1090
10 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31