ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
31 ธ.ค. 2562
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
31 ธ.ค. 2562
33 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, 7 บ้านละแอ-บ้านบลูกาปาลัส งวดที่ 1, 2, 3, 4 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 ธ.ค. 2562
34 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คสล. ม.3 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
30 พ.ย. 2562
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 พ.ย. 2562
36 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมุ่ที่ 1,2,3,5 งวดที่ 4(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 พ.ย. 2562
37 ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 พ.ย. 2562
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
31 ต.ค. 2562
39 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ม.3 งวดที่ 1,2,3 และงวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
168
25 ต.ค. 2562
40 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
08 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31