ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ก.ย. 2562
42 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
12 ก.ย. 2562
43 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมุ่ที่ 1,2,3,5 งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
22 ส.ค. 2562
44 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
14 ส.ค. 2562
45 ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า ม.3 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
31 ก.ค. 2562
46 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมุ่ที่ 1,2,3,5 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
24 ก.ค. 2562
47 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 ก.ค. 2562
48 ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 ก.ค. 2562
49 ตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1-บ้านลาตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 มิ.ย. 2562
50 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, 7 บ้านละแอ - บ้านบลูกาปาลัส ดาวน์โหลดเอกสาร
203
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31