ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คสล. งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
20 มิ.ย. 2562
52 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 1,2,3,5 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
11 มิ.ย. 2562
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
31 พ.ค. 2562
54 ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า หมู่ที่ 3 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
27 พ.ค. 2562
55 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 พ.ค. 2562
56 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
14 พ.ค. 2562
57 ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการบำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 พ.ค. 2562
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 เม.ย. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
19 เม.ย. 2562
60 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31