ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คสล. หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 เม.ย. 2562
62 ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 เม.ย. 2562
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
29 มี.ค. 2562
64 ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา คสล. ม.3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
184
20 มี.ค. 2562
65 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1 - บ้านลาตอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
19 มี.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 1,2,3,5 ตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 มี.ค. 2562
67 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมุ่ที่ 1,2,3,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 มี.ค. 2562
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 ก.พ. 2562
69 ประกาศ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่ที่ 1, 3, 5 งวดที่ 2, 3, 4 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
27 ก.พ. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบำรุงตามกำหนดเวลา เสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
157
26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31