ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ก.พ. 2562
72 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
06 ก.พ. 2562
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
28 ธ.ค. 2561
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
30 พ.ย. 2561
75 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-251 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
02 พ.ย. 2561
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
31 ต.ค. 2561
77 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
09 ต.ค. 2561
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 ก.ย. 2561
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 ก.ย. 2561
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสะแตเซ็ง หมู่ที่ 1 บ้านลาตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
217
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31