ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
28 ก.ย. 2561
82 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ก.ย. 2561
83 แผนการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
19 ก.ย. 2561
84 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
18 ก.ย. 2561
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
31 ส.ค. 2561
86 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ 1 (โดยวิธีพิเศษ) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
23 ส.ค. 2561
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
31 ก.ค. 2561
88 ประกาศ เรื่องตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลบาลอ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 ก.ค. 2561
89 ประกาส เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ หมู่่ที่ 1, 3 , 5 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
06 ก.ค. 2561
90 ประกาศ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31